**ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ**

ข้อมูล>การประมวลผล>สารสนเทศ

** ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ **

             ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาจเกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่สนใจศึกษา ข้อมูลมักอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มักใช้แสดงปริมาณหรือการกระทำต่างๆที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือการประมวลผล เช่น ชื่อของนักเรียน อายุ เพศ อุณหภูมิห้อง จำนวนโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียน เป็นต้น

             สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ เช่น การข้อมูลคะแนนของนักเรียนชั้นม.4/ทีต้า มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อคิดออกมาเป็นเกรด เป็นต้น

       ** ความแตกต่างก็คือ ข้อมูลยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล ส่วนสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว**

                        

         

                                                                                                            ที่มา : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm#2.2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดารัตน์ความเห็น (1)

บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
รีบๆทําให้เสร็จนะ จะคอยดู