ข้อมูลและสารสนเทศ

  ติดต่อ

  ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันยังไงนะ  

   ข้อมูล

      ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ

    สารสนเทศ

     สารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว มีประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ หรือหมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวนทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

     ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

   ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงโดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ  สารสนเทศ  คือ ข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที

          ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

  • ข้อมูล: นักเรียนในโรงเรียนมีจำนวน 900คน คุณครูมีจำนวน 150คน
  • สารสนเทศ: อัตรานักเรียนต่อคุณครูของโรงเรียน = 900/150

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนพร บัวลอย

หมายเลขบันทึก: 30330, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:59:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)