ผมสร้าง Blog ของคุณตาเสรีให้แล้ว  ขอให้ญาติพี่น้องทุกคนช่วยกันเขียนถึงตาเสรีนะครับ

ส่วนวิธีใช้ Blog ให้เข้าไปดูที่ http://gotoknow.org/tutorial

              จากสมเกียรติ ชูศรีทอง