เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เป็นเช้าที่สดชื่นเป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายคนคงได้พักผ่อนเสาร์-อาทิตย์มา  

จากการสังเกตุว่า  ในเวลาไม่สายมากนักของเช้าวันจันทร์ ก็พบว่ามีแฟ้มงานที่นำมาวางเสนอเต็มโต๊ะในเวลาอันรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนเข้ามาทำงาน จึงได้มีแฟ้มเข้ามาเสนอได้มากมายเพียงนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. มีหลายคนที่ขยันขันแข็ง รับผิดชอบดี จะพบว่าเค้าเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติงานโดยมิได้คำนึงถึงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ ขอให้งานในหน้าที่เสร็จเรียบร้อย

และน่าเห็นใจ สำหรับบางท่านที่ต้องใช้เวลาราชการส่วนใหญ่ในการประสานงาน รับโทรศัพท์ตลอดจนปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อกับบุคลากรทั้งภายในและนอกคณะฯ โดยไม่ได้มีโอกาสทำงานที่ต้องใช้สมาธิ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันหลายคน ฉะนั้น จึงต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกจากนี้ ยังมีบางท่านที่หอบงานกลับไปทำที่บ้าน เพราะสะดวกที่จะทำเช่นนั้นได้

จึงน่าชื่นชมบุคคลเหล่านั้นที่อุทิศเวลาให้ราชการ