จิตอาสาไปไหน

จิตอาสาเป็นช่องทางหนึ่งแห่งการเข้าสู่สภาวะแห่งปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้คำว่าจิตอาสาได้มีการใช้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทางสังคม

ถือได้ว่าเป็นคำใหม่ที่ใช้อธิบายการกระทำปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมจากสภาวะปัจเจกที่มีการให้ที่พ้นออกไปจากตัวตนออกไปเริ่มจากที่จิตใจเราที่เห็นเป็นรูปธรรมในงานอาสาสมัครต่างๆซึ่งบันทึกนี้ไม่ต้องการอธิบายโดยมุ่งหวังที่การแสวงหาความหมายในคำเป็นอักษรเป็นที่ตั้งหากเพียงเหมือนเรือที่พาข้ามไปสู่ฝั่งได้

เรือก็ไม่สำคัญเม ื่อเท้าก้าวถึงฝั่งจึงเดินต่อไป จิตอาสาจึงเหมือนการพัฒนาระดับความเข้าใจเรื่อง Know-how ไปสู่ Do-how เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโดยมีผลประโยชน์ที่ออกไปจากตนเป็นที่ตั้ง เป็น Social Do-how แต่ก็เริ่มจากตัวเรา


ซึ่งในหมู่ผู้ทำงานอาสาสมัครในหลายระดับนั้นก็๋จะมีระดับการClick การเข้าถึงจิตอาสาในระดับที่ไม่เท่ากันขึ้นกับความเป็นมาเหตุปัจจัยต่างๆตั้งแต่ระดับลองชิมtaster ที่รู้สึกแตกต่างเมื่อได้ทำงานอาสามัครเล็กน้อยไปจนถึงผู้ที่ทำงานอาสาสมัครเป็นกิจวัตรทุกลมหายใจจนบางรายเรียก ได้ว่าเสพติด ไม่ทำไม่ได้

แต่จิตอาสคงไม่เพียงให้เราก้าวไปชิมเพียงว่าการทำความดีเป็นอย่างไร จนความดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดติดหรือไม่ ความดียิ่งๆขึ้นไปต่างหากจึงควรเป็นสิ่งที่เรือลำนี้จะพาไปถึง

ช่วงเวลาที่จิตได้เดินทางออกจากตน่ผ่านมือแห่งการกระทำเพื่อผู้อื่นกลับไปกลับมาช่วงเวลาระหว่างมือกับจิตหรือเปล่าที่อาจทำให้เราเข้าได้ถึงช่องว่างเล็กๆจนอาจเรียกได้ไหมว่าจิตอาสาคือช่องทางหนึ่งแห่งการเข้าสู่สภาวะแห่งปัจจุบันขณะคงเป็นเพียงความคิดเล็กๆ   

ขอคารวะแด่รุ่นพี่จิตอาสาทุกท่านที่เดินผ่านเส้นทางนี้


แล้วใบไม่ก็พลิ้วไหว จิตอาสาก็ผลิบาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของความคิดจิตอาสาความเห็น (0)