สมรรถนะ คือ อะไร


                  สมรรถนะ ( Competency )  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลโดดเด่นกว่าคนอื่น  โดยบุคคลนั้นแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมมากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
                ที่มา ของ Competency มาจากการวิจัยของ David C. McCeleland จาก สหรัฐอเมริกา ที่พบว่า ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่สามารถทดสอบด้วย แบบทดสอบความถนัดอย่างเดียว เขาจึงคิดค้นแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ที่จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาและประเมินบุคลากรให้ครอบคลุมคุณลักษณะทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
                McCeleland ได้สรุป ผลการวิจัยของเขา เป็น Iceberg  Model  ในลักษณะ  ภูเขาน้ำแข็งที่แสดงสมรรถนะของคนแต่ละคนว่า  ส่วนน้อยนิดที่โผล่พ้นน้ำออกมาและสามารถประเมินง่ายได้ชัดเจน คือ ด้านความรู้และทักษะ  แต่ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งประเมินยากต้องใช้วิธีการและเครื่องมือพิเศษในการประเมินจึงจะสามารถวัดและประเมินได้  ซึ่งเรียกว่า ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่ประกอบด้วย Social Role , Self-Image , Traits , Motives  ซึ่งการประเมินบุคลากรต้องให้ครอบคลุมทุกด้านด้วย
          สำนักงาน ก.พ. จึงนำแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินข้าราชการ ที่เรียกว่า สมรรถนะ  โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น  3 กลุ่ม
                          1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่งทุกตำแหน่งจะต้องมีเพื่อการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
                          2. สมรรถนะประจำกลุ่มงาน ( Functional Competency ) คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มงาน /สายงาน
                          3. สมรรถนะเฉพาะ ( Specific Functional Competency ) คือ สมรรถนะเฉพาะสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
                และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งขณะนี้กำลังมีแนวคิดจะให้มีการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้วย เช่นสมรรถนะของครูที่แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น

หมายเลขบันทึก: 30162เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2006 05:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
อยากให้อาจารย์แนะนำเอกสาร หรือคู่มือ เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะหลัก กับสมรรถนะประจำสายงาน  เพื่อที่จะได้หาซื้อมาอ่านเป็นแนวทางทดสอบในองค์กรด้านสาธารณสุขบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
   เนื่องจากเรื่อง Competency ยังค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ที่ ก.พ.นำเข้ามาใช้ จึงอาจมีคนเขียนเรื่องนี้น้อย  ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะใช้กรอบความคิดนี้ไปจัดทำสมรรถนะเพื่อพัฒนาและประเมินบุคลากรกันเอง  หนังสือที่กล่าวถึงเรื่องนี้ที่ผมเคยนำมาใช้นอกจากของ ก.พ.ซึ่งมีหลายเล่มแล้ว ยังมีของ รศ.ดร.ศิริชัย  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งให้ความรู้ในเชิงการวิเคราะห์สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะที่ละเอียดเป็นขั้นตอน  ส่วนเอกสารอื่นๆถ้าอยากค้นคว้าก็ลองใช้วิธีง่ายๆเปิดไปที่ gloogle มีเยอะครับ

คำว่า  "สมรรถนะ"  คนที่แปลมาจากตำราต่างประเทศ ทำไมไม่ให้เกียรติ สำนักราชบัณฑิตยสถานบ้าง    พจนานุกรม  คำว่า  สมรรถนะ  เขาให้ใช้กับเครื่องยนต์กลไก    ความสามารถของมนุษย์เขาให้ใช้คำว่า  "สมรรถภาพ" ขอเรียนว่า  คนที่เป็น ดร. ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วย  จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนประถมศึกษาที่กำลังเรียนวิชาภาษาไทย   ถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลย  เห็นคำนี้เกลื่อนบ้านมือง   ก.พ.ร. บุคคลสำคัญที่นำมาใช้    ขอบคุณมาก 

สมรรถนะหลัก capability

มีความหมายอธิบายอยู่ที่ Web ไหนใครสามารถบอกได้ช่วยส่ง E-Mail

บอกหน่อยได้มัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์คะหนูไม่เข้าใจทำว่า capability อาจารย์ช่วยอธิบายได้มัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท