GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 19 มิ.ย.49 "การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงฯ"

“การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (ระบบประกันคุณภาพ)"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

“การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

 (ระบบประกันคุณภาพ)"

โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

 

วันจันทร์  19 มิถุนายน 2549   ลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบการประชุมฯโปรดติดตามได้ที่นี่...

ชุมชน blog: [email protected] ร็วๆนี้!!!

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อ

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชุมชน blog: [email protected]

E-mail: [email protected]

           [email protected]

 

(หมายเหตุ: เป็นการจัดอบรมฯสำหรับบุคลากรภายในสถาบัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30269
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)