ผู้เขียนได้อ่านตำรายาสมุนไพร  ที่ท่านบันทึกไว้และนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ มางานฌาปนกิจศพของท่านเอง  เลยสนใจ  ซึ่งหนังสือที่ทำแจกก็มีไม่มากนัก ตำรายาสมุนไพรที่ท่านสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  และสืบค้นเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาจเลือนหายไป  เจ้าของตำรามีเจตนารมณ์ อยากเผยแพร่เป็นวิทยาทาน  ต้องการให้คนอื่นรู้นำไปใช้ประโยชน์  และไม่ต้องการนำไปหาผลประโยชน์  ผู้เขียนจึงขอนำ  ตำรายาเหล่านั้นมาช่วยเผยแพร่บน Web Bolg แห่งนี้  ดังต่อไปนี้

         ยาแก้โรคกระเพาะอาหาร  

               ยาแก้โรคกระเพาะอาหาร   มี  รากคราป่า  รากหมากมาย ตับเต่า  ใช้ต้มกิน 

(ยานี้มีผู้ให้สืบต่อลูกหลาน  สรรพคุณดีนักแล

ยาแก้ผิดสำแดง (ผิดกำ)

             ยากำเย็น    (ไม่อยู่ไฟ)  ใช้รากตูมกา  รากตีนนก  รากขี้เห็น  รากเฮื้อนกวาง  รากจานเครือ  รากจานต้น  รากหญ้าหวายนา  รากเล็บแมว  รากหนามคอม  รากคุดน้อย  รากน้ำเต้าแล้ง  เป็นยาฝน  (ก่อนเลิกกินยานี้ให้ต้มเคี่ยมกินครั้งหนึ่งก่อนหยุดกิน) 

ยาแก้ผิดสำแดง ( อีกตำราหนึ่ง)

          ต้นถ่มโคก  ถ่มพาย  ถ่อน  ให้เอาเปลือกมาแช้น้ำอาบ

ยาแก้ฝีลม

                 ฝีลม  มีอาการปวดท้องรุนแรง  ไม่ขี้ไม่เยี่ยว  ให้ใช้รากสะแบง  รากส้มมอ  รากเม็ก  รากก่อข้าว  ฝนกิน

                                                        ยาขับปัสสาวะ

                  กระบก  กระบกคาย  กระบกแดง  มันปลา  พอก  แช่กิน  ลดอาการบวมน้ำ  ดีนักแล

                                                         ยาแก้เจ็บคอ

                 รากไส้ไก่  รากนมวัว  รากเดือยไก่  ฝนยากับน้ำหม้อหนึ่ง  หลังจากหนึ่งข้าว แก้อาการเจ็บคอได้ชะงัดนัก

                                                        ยาแก้เจ็บท้อง

                                     รากโมก  รากนางแซ่ง  รากเครือชูด  ฝนกิน

                                                        ยาแก้ริดสีดวงทวาร

                                   โกทา  หัวเขืองใหญ่  ปีกใก่ดำ  ครั่ง  3 กีบ   ต้มกิน