การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญา…กับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
                ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรุดหน้าและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบ                           ต่อประเทศชาติ สังคม ครอบครัว หรือบุคคล ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องอาศัยความเข้มแข็ง และการสร้างความมั่นคง เพื่อให้เกิดความสงบสุข ซึ่งจะเห็นได้ว่าในความรุดหน้านั้นสำหรับประเทศไทยเสมือนหนึ่ง                รับเอาแต่เปลือกนอกของเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะการรับเอาแต่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาโดยไม่มีจุดยืนเป็นของตนเอง ไม่รู้ว่าอนาคตของตนจะอยู่ที่ไหน จะทำอะไร จะทำอย่างไร และจะทำเพื่อประโยชน์อันใด การรับเข้ามาโดยไม่มีรากฐานของความคิดเข้ามาผสมผสานสิ่งที่รับเข้ามานั้น มักจะขัดกับวิถีทางในการดำรงชีวิตของคนไทย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนความเห็น (2)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของพี่แล้วนะค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

วงเพชร การุณย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ  ที่สามารถพัฒนาฝีมือในการจัดทำบล็อก และให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาชมมากค่ะ

http://gotoknow.org/wongpet2511