อิสรชน 2553 รุกสู่ชนบทแดนอีสาน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานในพื้นที่สนามหลวงมาอย่างต่อเนื่อง และได้ประสานงานการทำงานเพื่อส่งคนสนามหลวงกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งที่กลับเป็นและกลับตาย และพบว่าในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีทรัพยากรปัญญาเพื่อแบ่งปันในการทำงานด้านอาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัด ยโสธร ,ร้อยเอ็ด ,สุรินทร์ ,อุดรธานี ,กาฬสินธุ์ ,มุกดาหาร และ อุบลราชธานี ที่ อิสรชน มีเครือข่ายการทำงานในระดับชาวบ้าน ที่สามารถเปิดพื้นที่การทำงานด้านอาสาสมัครให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

อิสรชน 2553 รุกสู่ชนบทแดนอีสาน

จากการทำงานภาคเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมามากกว่า 12 ปี ของอิสรชน พบว่า พลเมืองไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของไทย เป็นพลเมืองกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาเผชิญโชค หางานทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ มากในอันดับต้น ๆ ของพลเมืองทังหมด สืบเนื่องมาจากการล่มสลายของภาคเกษตรที่ส่งผลให้หลายครอบครัวที่เคยมีที่ดินทำกิน ตกอยู่ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว และหลายรายต้องเสียที่ดินให้แก่นายทุนเป็นจำนวนมาก และที่สุดหัวหน้าครอบครัวหรือ สมาชิกของครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งหญิงและชาย ก็บ่ายหน้าสู่เมืองหลวงและเมื่อใหญ่ ๆ ทั่วประเทศโดยมีความหวังว่าไปตายเอาดาบหน้า หรือ ไปหาที่ทำกันเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูคนที่อยู่ข้างหลัง

พลเมืองไทยจากภาคอีสานจำนวนไม่น้อย ที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานคร และพบกับความล้มเหลวซ้ำสองและซ้ำซาก ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงจากนายทุนที่ใช้ความเจนจัดกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน?จากคนที่หนีร้อนหนีความลำบากมาหาหนทางที่เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวที่รออยู่เบื้องหลังสบายขึ้น หลายคนต้องอยู่ในสภาพของคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนติดสุราเรื้อรัง และใช้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหลับนอน บางคนจบชีวิตลงที่สนามหลวง โดยที่ญาติไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวของเขาเลย บางครอบครัว รอความหวัง รอคอยการกลับไปของคนที่สนามหลวงโดยไม่รู้ว่า ลูกหลาน หรือพี่น้อง พ่อแม่ ที่จากมาจากบ้านนั้น ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างในเมืองหลวงแห่งนี้ ??

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานในพื้นที่สนามหลวงมาอย่างต่อเนื่อง และได้ประสานงานการทำงานเพื่อส่งคนสนามหลวงกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งที่กลับเป็นและกลับตาย และพบว่าในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีทรัพยากรปัญญาเพื่อแบ่งปันในการทำงานด้านอาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัด ยโสธร ,ร้อยเอ็ด ,สุรินทร์ ,อุดรธานี ,กาฬสินธุ์ ,มุกดาหาร และ อุบลราชธานี ที่ อิสรชน มีเครือข่ายการทำงานในระดับชาวบ้าน ที่สามารถเปิดพื้นที่การทำงานด้านอาสาสมัครให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ในปี 2553 ที่จะถึงนี้ อิสรชน ตั้งใจจะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน ในสองจังหวัดเพื่อนำร่องการเรียนรู้งานอาสาสมัคร ได้แก่ จังหวัด ร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตภาคชนบทและนำกลับมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตในเมืองเพื่อยกระดับการเรียนรู้ในภาควิชาการสู่กรนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ใครสนใจที่จะร่วมเรียนรู้ชีวิตภาคชนบทกับอิสรชน คราวละ 5-7 วัน สามารถแจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้าเพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยตั้งใจจะรับอาสาสมัครรุ่นละไม่เกิน 15 คน สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาด้วยครับ

นำสื่อดีๆ ที่เห็นมิติของบุญกุศล
และองค์ความรู้ที่จะนำไปปฎิบัติในการเรียนการสอนมาฝากครับ