ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้

 
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ  
 1. ความรู้ก่อกำเนิดและฝังอยู่ในความคิดของบุคคล
  
 2. ความรู้ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎแห่งความหาได้ยาก (Law of scarcity) เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ตามความต้องการ
  
 3. ความรู้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากนำมาแบ่งปันในองค์กร
  
 4. วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะผลักดันให้มีการนำความรู้มาใช้หรือการถ่ายโอนความรู้ในองค์
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ความเห็น (0)