วันเวลามันช่างเดินเร็วเสียจริง

เมื่อวานมันกลายเป็นอดีตโดยไม่บอกกล่าว

ความรู้สึกดีดี ของคนที่มีให้กันกลายเป็นอดีตของวันพรุ่ง

อยากบันทึกเรื่องราวของความเป็นจริงให้สหายผู้ร่วมทางได้ฟัง

วันนี้ฉันทำได้แล้วดีใจจัง