บุนนาค
ดร. วรนันท์ มุฮัมมัด รอมฎอน บุนนาค

อะไรคือ วันอีด ของอิสลาม


เทศกาลของพี่น้องชาวพุทธใกล้วันออกพรรษา พี่น้องชาวจีนเพิ่งผ่านวันศาสจีน พี่น้องชาวคริสเตียนก็ใกล้วันคริสต์มาส ในขณะที่พรุ่งนี้ 20 กันยายน 2552 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาววาล ฮิจเราะห์ศักราชอิสลามที่1430 นี่คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ อะไรคือวันอีด และวันนี้มีความสำคัญอย่างไร กล่าวโดยย่อ ว่าเป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮ(ซ.บ)ได้ประทานวันรื่นเริงให้มุสลิมทั่วโลก 2 วันคือวันอีด(อีดิลฟิตรี)ซึ่งเป็นวันแรกหลังเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่9 ของศักราชอิสลาม ที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดกันมาเป็นเวลา 1 เดือน วันอีดจึงเป็นวันที่ 1 เดือนเชาววาล(เดือนที่ 10) และวันรื่นเริงอีกวันหนึ่งก็คือวันอีดิลอัฏฮา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะห ในวันนี้จะมีการเชือดสัตว์พลีทาน(กุรบาน)

   วันอีด(อีดิลฟิฏริ) เป็นวันตรุษ ภาคใต้เรียกว่าฮารีรายอ(ภาษามลายูปัตตานี)ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันรื่นเริง วันเฉลิมฉลองที่ได้รับการรับรองและได้ประทานวัน 2 วันนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มุสลิมในโลกนี้ โดยที่วันนี้พี่น้องมุสลิมจะต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย สวย งดงาม สามารถใช้น้ำหอมได้ทั้งชายและหญิง หลังจากที่ถูกงดเว้นการใช้มาตลอดช่วงเดิอนรอมฏอน (เดือนถือศีลอด มาตลอดทั้งเดือน) วันอีดมุสลิมทุกคนที่มีอาชีพการงาน เกษตรกรจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ ในขณะที่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องนี้ จะมีการละหมาด(นมาซ)อีดกลางแจ้ง มุสลิมทั้งหลายไม่สามารถขาด ละหมาดอีดได้ ในประเทศที่เป็นมุสลิม กษัตริย์ของแต่ละประเทศจะเป็นประธานในพิธีตรุษอีดิลพิตรีด้วยพระองค์เอง วันนีจะมีการเลี้ยงอาหารคาว หวาน มีการสวมกอดเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน(เฉพาะเพศเดียวกันเท่านั้น) มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนตามบ้านพี่น้อง และแต่ละบ้านจะจัดอาหารคาวหวานไว้เลี้ยงต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ในจังหวัดที่มีมุสลิมหนาแน่นการเยี่ยมเยียนในเทศกาลอีด เป็นช่วงที่สนุกสนานมาก อาจใช้เวลา 3 ถึง 5 วันทีเดียวที่ออกเดินทางไปเยี่ยมไตร่ถามทุกข์สุข ถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาช้านานที่ทรงคุณค่า มันทำให้เกิดความรัก ความเป็นพี่เป็นน้อง ได้รับทราบทุกข์สุข ความยากลำบากความเดือนร้อนและจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วันนี้ใครโกรธกันต้องคืนดีกันและให้อภัยแก่กัน ก่อนเข้าพิธีละหมาดอีดจะมีการอ่านคุตบะห์(การเทศนาธรรม ตักเตือนซึ่งกันและกัน และเน้นให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่เราได้ตอบแทนคุณของพระเจ้าที่ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาในเดือนรอมฎอนอันจำเริญ เป็นแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล)ขอความสันติ ความโปรดปราณ ความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ ซ.บ)จงมีแด่ท่านครอบครัวของท่าน เชื้อสาย วงค์วารของท่านและบรรดาสาวก ซอฮาบะฮ์และผู้ที่เจริญปฏิบัติตามแบบอย่างทางนำของท่าน วัน อีดเขาให้เดินทางไปทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่ง ทุกคนจะร่วมกันตั๊กบีร กล่าวแสดงความคารวะพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ละหมาดอีดเป็นการละหมาด 2 ร่อกะอัด(2ก้มกราบ) ซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลับ คืนสู่ความเป็นปกติ คือรับประทานอาหารในช่วงกลางวันได้เหมือนเดิม  และมุสลิมส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาจะถือศีลอดอีกในเดือนเชาววาล 6 วัน เพราะมีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อถือศีลอดในเดือนเชาวาลนี้อีก 6 วันเท่ากับเราถือศีลอดเป็นเวลา 1 ปี มุสลิมจึงปฏิบัติกันทั้งสิ้น ท่านอยากทราบอะไร หรือโรงเรียนที่ประสงค์จะให้มีบรรยายเรื่องราวต่างของอัล อิสลาม โทรประสานมาได้ที่ 084 2658008 ไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

หมายเลขบันทึก: 298948เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2009 13:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 14:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

อีดมุบาร็อกครับท่าน สบายดีนะครับ

ขอบคุณ คุณเบดูอิน ครับ อีดมุบาร็อก เช่นกันครับ ขอพระองค์อัลลอฮ(ซ.บ) ประทานความสำเร็จ ความสุขในทุกเรื่องแก่ท่านและครอบครัวของท่านทุกคนครับ อามีน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี