เริ่มต้นรู้จัก Blog

Blog

เริ่มต้นรู้จัก Blog

blog เป็นเครื่องมือใหม่ที่มาแรงมากในอินเทอร์เน็ตขณะนี้ เพราะสามารถดัดแปลงใช้ได้สารพัด แต่ที่ใช้กันมากที่สุด ก็คือการเขียนบันทึกประจำวันส่วนตัว ที่แบ่งให้คนอื่นอ่านด้วย บันทึกเหล่านี้ ถูกใช้เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพราะเงื่อนไขของ blog คือความเป็นส่วนตัวที่เปิดเผย ไม่ใช่กระดานสนทนาสาธารณะ ดังนั้น เจ้าของ blog จึงมีอิสระเต็มที่ที่จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งจะต่างกับกระดานสนทนา ที่ส่วนใหญ่เป็นการตั้งคำถาม และคาดหวังคำตอบ แต่สำหรับ blog แล้ว คำตอบเป็นแค่องค์ประกอบที่จะมีหรือไม่ก็ได้ และเนื้อหาของ blog จะไม่ถูกตีกรอบด้วยข้อกำหนดของกระดานข่าว มีแต่เจ้าของ blog นั่นเอง ที่จะตีกรอบตัวเอง

 

 

 By  Abyss

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กมลธรรม บาสนุงความเห็น (0)