อัตชีวประวัติของแจ็ส

Jass
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต้นทุนชีวิตมีเพียงหนึ่งสมองกับสองมือ

  ผลงานทางวิชาการที่จัดทำแล้วผ่านการประเมิน ชุดท้องถิ่นของเรา จังหวัดตาก  จำนวน 4 หน่วยคือ  ชุดที่ 1 ชื่อว่า  ภูมิใจในแผ่นดินเกิด ประกอบด้วย  1. ลักษณะทางถูมิศาสตร์ของจังหวัดตาก 2. ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  3. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 4. วังตะเคียนบ้านชายแดนแห่งลุ่มแม่น้ำเมย   ชุดที่  2  เทิดพระบารมี ประกอบด้วย 1. ประวัติและตำนานจังหวัดตาก   2. พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ชุดที่ 3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประกอบด้วย1. ประเพณีพื้นบ้าน  2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งก่อสร้างสำคัญในท้องถิ่น  ชุดที่ 4 ธรรมชาติงามล้ำที่เมืองตาก  ประกอบด้วย 1. สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าพื้นเมือง  2. มีดีมาฝากของเมืองตากบ้านเรา  นอกจากนี้มีรายงานการพัฒนาแผนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภา สุขวิทยาภรณ์ความเห็น (0)