ฉันเป็นเด็กจากชนบท เข้าไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของอีกอำเภอหนึ่ง  จบ ม.ปลายแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพิบูลย์สงคราม  จังหวัดพิษณุโลก เรียน 2 ปี จบระดับชั้น ปกศ. แล้วสอบบรรจุเป็นครู ฉันดีใจที่ได้เป็นครู