• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

กิจกรรมสร้างสรรค์

  กิจกรรมสร้างสรรค์  

  กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงทางอารมณ์ ความรู้สึก ความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก – ตัด – ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับพัฒนาการ เช่น การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ การสร้างรูปจากกระดานปักหมุด ฯลฯ

กิจกรรมเป่าสี

จุดประสงค์

1.       ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ

2.       ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด

3.       ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

4.       ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา

5.       ฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา

6.       ส่งเสริมการแสดงออก และมีความมั่นใจในเอง

7.       ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

8.       ส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

9.       ส่งเสริมคุณธรรมในด้านความอดทน การรอคอย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง

แนวการจัดกิจกรรม

            การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ควรจัดให้เด็กทำทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3 – 5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกทำอย่างน้อย 1 – 2 กิจกรรม ตามความสนใจดังตัวอย่างการดำเนินการดังนี้

1.       เตรียมจัดโต๊ะและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมโดยอาจมอบหมายให้เด็กรับผิดชอบช่วยจัดใน

แต่ละวัน

2.       สร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมให้มีความสดชื่นแจ่มใส และมีอิสระให้เด็กเลือกทำ

กิจกรรมอย่างมีระเบียบ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น

3.       ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตน อย่างน้อย 1 – 2 กิจกรรม

4.       การเปลี่ยน / หมุนเวียนการทำกิจกรรม ครูต้องกำหนดข้อตกลงกับเด็กว่าในกรณีที่โต๊ะ /

กลุ่มใดมีเด็กครบหรือเต็มตามจำนวนที่กำหนดหรือจัดไว้แต่เด็กสนใจที่จะทำกิจกรรมนั้นบ้าง เด็กจะต้องคอยจนกว่าจะมีที่ว่าง หรือให้เลือกเล่นในมุมเล่นก่อน เมื่อมีที่ว่างจึงจะสามารถเข้าทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนสนใจได้

5.       กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่สำหรับเด็ก ครูควรแนะนำอุปกรณ์และวิธีใช้ เล่น การละเลง

สีด้วยนิ้วมือ ซึ่งจะต้องใช้น้ำทาโต๊ะแล้วทาบกระดาษลงไป (เพื่อกันไม่ให้กกระดาษเลื่อนไปมา) ตักแป้งที่ผสมสีลงบนกระดาษใช้ส่วนต่าง ๆ ของมือ เช่น นิ้วมือ ฝ่ามือ สันมือ ฯลน วาดแป้งเป็นรูปต่าง ๆ และควรแนะนำให้เด็กสวมพลาสติกกันเปื้อนเพื่อไม่ให้เลอะเทอะเสื้อผ้า

6.       ขณะเด็กทำกิจกรรมครูต้องคอยดูแล ชี้แนะหรือให้คำปรึกษาเมื่อเด็กต้องการ ครูไม่ควร

บอกหรือสั่งให้เด็กทำตามความคิดเห็นของครู หรือให้ทำกิจกรรมเหมือนกันหมดทั้งห้อง และต้องคอยให้กำลังใจแก่เด็ก อย่าติดเตียนจนเด็กหมดกำลังใจ

7.       ควรกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหา เช่น พบว่าเด็กวาดภาพรถยนต์ไม่มีล้อแทนที่ครูจะ

บอกให้เด็กเติมล้มรถ ครูอาจใช้คำถามว่า “รถคันนี้จะแล่นได้อย่างไร” การถามเช่นนี้จะช่วยให้เด็กคิด และคำตอบด้วยตนเอง

8.       เมื่อทำงานเสร็จหรือหมดเวลา ต้องให้เด็กเก็บพัสดุ เครื่องมือ  เครื่องใช้  เข้าที่และดูแล

ทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยทุกครั้ง

9.       เมื่อเด็กทำงานเสร็จ อาจให้เด็กเล่า / อธิบายผลงานของตน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาภาษาและ

ทักษะการคิดของเด็ก ถ้าเป็นภาพวาด ครูควรบันทึกเรื่องที่เด็กเล่น และวันที่ที่ทำไว้ด้วย เพื่อทราบความก้าวหน้าและระดับพัฒนาการของเด็ก การเขียนเรื่องที่เด็กเล่า ควรเขียนด้วยตัวบรรจงขนาดตัวหนังสือใหญ่พอที่เด็กจะเห็นลีลาการเขียนที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กมีโอกาสคุ้นเคยกับตัวหนังสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 29690
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 21
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (21)

ได้เข้ามาเยี่ยมชมงานของท่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากท่านเป็นอย่างมากขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จhttp://gotoknow.org/panomval99
เว็บลิงค์ที่สร้างไว้นั้นผิดพลาดทั้งหมด ทุกลิงค์ที่สร้างไว้ จะไปเขาหาแต่บล็อกของตัวเองเท่านั้น โปรดศึกษาและแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องตามที่คนอื่นเขาทำกันครับ

กิจกรรมบางกิจกรรมสำหรับปฐมวัยเราจะนำมาใช้ในกิจกรรมชั้นป.1ได้หรือไม่ครับอยากโทรถามแต่ไม่มีเบอร์ ส่วนผม         (09)5486203

เก่งและน่ารักมากสมแล้วกับความเป็นครูวิชาชีพ

ในฐานะที่เป็นครูเอกการศึกษาปฐมวัยเหมือนกัน ขอชมว่าเป็นคนเก่งและมีความสามารถมาก สมกับที่เป็นครูอาชีพจริง พยายามต่อไปนะจะเป็นกำลังใจให้

อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนเยอะ ๆ เลยค่ะ

ตอนนี้กำลังเรียนอยู่  ไม่เข้าใจเลย

กรุณาด้วยนะคะ

 

สาระที่คุณนำมาแบ่งปันเป็นประโยชน์มาก/ขอบคุณค่ะ

หยู

สวัสดีค่ะอาจารย์ คือหนูกำลังเรียนอยู่อยากได้แผนการสอนเยอะๆๆถ้าว่างก็ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

กรุณาด้วยนะค่ะ/ขอบคุณมากนะค่ะ

ได้แนวคิดจากคุณครูทิพในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยมากเลย อยากให้ตอบคำถามทางอีเมล  อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนไม่ทราบจะติดต่อได้อย่างไร

อยากได้ตัวอย่างรูปแบบการเขียนแผนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ปฐมวัยน่ะครับ

[email protected] ขอบคุณมากๆเลยครับ

  • กิจกรรมจะเป็นสิ่งที่จะไปทำให้
  • นักเรียนมีความสนใจต่อการศึกษา
  • หาความรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้เพิ่มขึ้น
  • กิจกรรมอาจารย์ดีมากครับ

ได้เข้ามาชมกิจกรรมที่คุณครูนำมาเผยแพร่ขอยกย่องชื่นชมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก มีน้องๆที่สนใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยหลายคน หากสนใจลองเข้าไปที่เว็บครูต้นแบบปฐมวัย หรือ โรงเรียนแม่สอด นะคะ เพราะพี่นำกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์เศษวัสดุซึ่งมีผลงานของเด็กๆนำเสนอหลายชิ้นงาน ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้สอน กับระดับชันประถมหรือมัธยมได้

สวัสดีค่ะ ฉันเป็นครูมือใหม่

ซึ่งได้อ่านกิจกรรมที่คุณครูเขียนมา คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากและจะขอนำไปทำเป็นตัวอย่างนะคะ เพื่อให้นักเรียนของฉันมีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ และไม่จำเจค่ะ ขอบคุณค่ะ

พอมีเวลาแนะนำการทำชุดกิจกรรมให้บ้างได้ไหม

พี่ต่าย.....................ขอแผนหน่อย

ก๊ดีน่ะค่ะ เกี่ยวกับเรื่อ งกิจกรรมนี้

^^

ขอบคุณมากสำหรับกิจกรรมดีๆหาอยู่ค่ะ

เป็นประโยชน์มากค่ะปฐมวัยเหมือนกันและนำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปใช้เด็กเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดีค่ะ

อยากได้กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด - 1 ปีค่ะ มีกิจกรรมอะไรบ้าง

เป็นประโยชน์มากค่ะสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กดอยได้

นวัตกรรม ในกิจกรรมสร้างสรรค์มีอะไรบ้างค่ะ่

เยี่ยมมากเลยค่ะ