ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

โบราณสถาน
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
                ดินแดนไทยเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณหลายแห่ง ทั้งนี้เราไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าบรรพบุรุษของชนชาติไทยถือกำเนิดมาจากที่ใด  ทราบแต่เพียงว่าเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมสืบต่อกันมา
                จากชุมชนระดับหมู่บ้าน  ค่อย ๆ  พัฒนามาสู่ความเป็นเมือง  เป็นแคว้น  จนในที่สุดก็สามารถสถานนาอาณาจักรแห่งแรกของคนไทยได้สำเร็จ  คือ  อาณาจักรสุโขทัย  เมื่อประมาณเกือบ  800  ปีล่วงมาแล้ว
                ทั้งนี้  มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยก็ได้รับการรังสรรค์  พัฒนา  สั่งสม  และถ่ายทอดสืบต่อเนื่องกันมาจากอาณาจักรสุโขทัยสู่อาณาจักรอยุธยา  อาณาจักรธนบุรี  และอาณาจักรรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวทัศนีย์ความเห็น (6)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมสืบต่อกันมา เราจะต้องรักษา และอนุรักษ์ไว้นะคะ Blog น่าสนใจมากคะ

http://gotoknow.org/todsaporn

วงเพชร การุณย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

พัฒนาบล็อกได้ดีและเหมาะสมมากทีเดียว  ทำให้เรารู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของไทยเรา

http://gotoknow.org/wongpet2511

ศศิธร
IP: xxx.118.120.215
เขียนเมื่อ 

อยากทราบปวัติความเป็นมาของอาณาจักรธนบุรี

อาทิตย์
IP: xxx.113.67.168
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย

การดำเนินชีวิตในอาณาจักรสุโขทัยครับต้องการด่วน

ต้องทำรายงานส่งครูครับ

nathaswuth
IP: xxx.121.182.20
เขียนเมื่อ 

ประวัติขุนกำไลวงศ์

ดำพ
IP: xxx.26.27.118
เขียนเมื่อ 

+555555555 ง ง ^_^*