มหาวิทยาลัยชาวบ้าน (6)

เวทีคุณกิจ (ต.ท่าไร่)

พรุ่งนี้ (วันที่ 25/8/48) ก็เป็นการนัดประชุม (เวทีคุณกิจ) ณ วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เวทีนี้ก็เป็นเวทีเรียนรู้ของคุณกิจ (กิจกรรม) โดยให้คุณอำนวยเป็นคนแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในการประชุมครั้งนี้ ตามกำหนดการเดิมที่ได้วางไว้ก็คือ เมื่อเข้าสู่บรรยากาศการประชุมก็เป็นชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบ จากนั้นของบอกวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามหมู่บ้านของตำบลท่าไร่ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหมู่บ้านตนเอง ว่าต้องการที่จะให้หมู่บ้านของตนเองพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้ไปในทิศทางใด เมื่อได้ข้อสรุปของแต่ละหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ก็ให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนออกมานำเสนอ จากนั้นทีมคุณอำนวยก็จะสรุปภาพรวมของการประชุม

แล้วค่อยมาติดตามดูนะคะว่าเป้าหมายของ ตำบลท่าไร่ จะออกมาในทิศทางใด หลังจากที่เราได้เป้าหมายของตำบลบางจากและตำบลมะม่วงสองต้นแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)