จัดการความรู้กองทุนหมู่บ้านของชาวกศน.

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวกศน.

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเคยจัดสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และได้ชักชวนผู้รู้จากที่ต่าง ๆประชุมจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการเสริมสร้างคุณอำนวย แกนนำคืออาจารย์อุษา เทียนทอง ตอนนี้ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

ผมได้รับหนังสือ การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน เขียนโดยอาจารย์อุษา เทียนทอง สรุปว่า       ผู้จัดการความรู้กองทุนน่าจะมี 4 ส่วนด้วยกันคือ1)ผู้ให้การสนับสนุน 2)คนในชุมชน 3)คณะกรรมการกองทุน 4)สมาชิกกองทุน
ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ ในส่วนของผู้สนับสนุนหรือคุณอำนวย อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวกศน.ว่ามีบทเรียนอย่างไรบ้าง เล่าสู่กันฟังบ้างครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)