การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วันนี้ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีหน่อยนะคะ ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร เพราะว่าตนเองก็เริ่มทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำงานในด้านนี้ได้ 5 เดือนแล้วคะ ในช่วงเดือนแรก ๆ ก็มั่วเหมือนกันเพราะรับช่วงต่อจากอีกคนหนึ่ง เห็นตัวเงินมันเยอะ ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ในช่องไหน จะคำนวณยังไงให้ค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินในสมุดบัญชีตรงกัน (โดยความเป็นจริง สามารถตรวจสอบหลักฐานได้) แต่ดีหน่อยที่เรียนบัญชีมาตอน ปวส. พอจะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนการถอนเงิน

1. หากต้องการที่นำเงินไปใช้จ่าย เช่น จัดงานประชุม ค่าเดินทางของหัวหน้าฯ หรือค่าใช้จ่ายสำนักงาน ฯลฯ ก็จะเขียนเป็นบันทึกข้อความ ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ทราบว่าจะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายอะไร ที่ไหน เมื่อไร่ พร้อมกับแนบใบถอนเงิน โดยในใบถอนเงินต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน (ห้ามผิดพลาด) เพราะว่าต้องไปถอนเงินที่ธนาคาร และให้หัวหน้าฯ เซ็นในใบถอนเงินให้เรียบร้อย (การเซ็นใบถอนเงินนี้จะต้องเซ็น 2 ใน 3 คน ตามเงื่อนไข ที่ได้กำหนดไว้ตอนไปเปิดบัญชีกับธนาคาร)

2. จากนั้นก็ไปถอนเงินที่ธนาคาร เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการทำบัญชี

1. จัดทำสมุดบัญชีขึ้นมา 2 เล่ม คือ (1) สมุดบัญชีรายวันทั่วไป เป็นสมุดที่บันทึกค่าใช้ทั้งหมดที่มีการใช้จ่ายไป ไม่ว่าจะเป็นรายรับ หรือรายจ่าย จะต้องลงค่าใช้จ่ายทุกตัว (2) สมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งแยกค่าใช้ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์

2. จากนั้นก็ลงบัญชีในคอมพิวเตอร์ เป็นบัญชีแยกประเภท สรุปค่าใช้จ่ายทุกตัว ว่าเดือนนี้ใช้ไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่

3. ด้านการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน ต้องขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงิน หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ก็ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บเอกสารนั้นก็ได้ใส่หมายเลขอ้างอิงที่มุมขวาของกระดาษ เพื่อสะดวกในการตรวจดูเอกสาร

4. เมื่อสิ้นเดือนก็สรุปค่าใช้จ่าย ให้หัวหน้าฯ ตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อย

5. เมื่อครบ 6 เดือน ก็สรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายงวดว่า ในงวดที่ .... ได้ใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไร่ พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทาง สกว. ทราบ เพื่อจะได้เสนองบประมาณในงวดต่อไป

ถ้าใครมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Blog นี้ได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (4)

อุรพิณ สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ได้เชื่อมโยงให้ฝ่ายการเงิน สกว. เข้ามาให้ความเห็นแล้วนะคะ

คงจะมีข้อแนะนำดีๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนกันต่อไป

ณภชนก กำลังเกื้อ
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ช่วยอธิบายการจัดเก็บเอกสารและการใส่หมายเลขอ้างอิงให้ละเอียดกว่านี้ได้มั้ยคะ  เคยมีประสบการณ์ในการทำงานงานเกี่ยวการเงินของโครงการแบบมั่วๆ มานานพอสมควร  ผิดบ้างถูกบ้าง   เนื่องจากความรู้เรื่องการเงินและบัญชีไม่มีเลย  และ มวล.ก็ไม่เคยมีโครงการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องนี้เลย ทั้งๆ ที่ ทุกคนหลีกเลี่ยงงานการเงินและบัญชีไม่พ้น  

พิโชติ
IP: xxx.24.150.248
เขียนเมื่อ 
รักทิพย์
ไพรสรณ์
IP: xxx.24.150.248
เขียนเมื่อ 
อีนก อีดาวอังคาร