ผลประชุม NURSC 9/48


ผลโดยรวม ๆ ของการประชุมคือ คณะกรรมการสามารถสรุปความเห็นร่วมกันในการแก้ไข / จัดทำร่างระเบียบ / ประกาศ รวม 4 เรื่องใหญ่ ๆ
         วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผมเป็นประธานการประชุม NURSC 9/48 มีเรื่องที่ค่อนข้างด่วนที่จะต้องช่วยกันพิจารณา / ทบทวน เพื่อจัดทำยกร่างระเบียบและ/หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย เพื่อจัดทำเป็นคู่มือบริหารงานวิจัยต่อไป เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในงาน “นเรศวรวิจัย” อีกที 

         ครั้งนี้เราต้องไปประชุมกันที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ยังเป็นห้องที่ใหม่อยู่เลย เพิ่งใช้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 2 ก่อนประชุมท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) ได้กรุณามาช่วยดูแลความพร้อมให้ พอท่านเสร็จธุระจากการประชุมของท่าน ท่านก็กลับมาร่วมประชุมด้วย ช่วยทำให้ได้ความคิดเห็นดี ๆ ที่ทำให้ได้ข้อสรุปเร็วขึ้นในหลายประเด็น 

         ผลโดยรวม ๆ ของการประชุมคือ คณะกรรมการสามารถสรุปความเห็นร่วมกันในการแก้ไข / จัดทำร่างระเบียบ / ประกาศ รวม 4 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เรื่องที่เกี่ยวกับ 

         1.การบริหารงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
         2.การบริหารงานวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ 
         3.การบริหารงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
         4.การจ่ายเงินรางวัลงานตีพิมพ์และนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

         ทั้ง 4 เรื่องนี้จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป (7 กันยายน 2548) เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ให้ทันกับการพิจารณาจัดสรรทุนในรอบปีต่อไปที่กำลังจะเริ่มต้น 

         สำหรับเรื่องระเบียบ / ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำวารสารคณะและเรื่องอื่น ๆ ที่เหลือจะนำมาประชุมกันในครั้งต่อไป
 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 2950เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2005 13:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท