ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค. 48 เราออก Mobile Unit กันที่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ฐานการปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ค้างคืนที่ตัวจังหวัดกำแพงเพชร รวม 2 คืน ผมขอรายงานด้วยภาพเพื่อให้เราได้ช่วยกันสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานครั้งต่อ ๆ ไปด้วยครับ 

         ความจริงมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายหลายประเด็น ผมจะหาโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับ

         

     

     

     

     

         วิบูลย์ วัฒนาธร