เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 48 หลังจากเสร็จพิธีการเปิดงาน 9 ปี สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว ผมยังมีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนที่จะต้องออกเดินทางไปกับ Mobile Unit จึงใช้เวลาที่ว่านี้ออกตระเวนเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมขอเล่าเรื่องด้วยภาพเพื่อให้พวกเราช่วยกันวิพากษ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการจัดงานในปีต่อ ๆ ไปด้วยครับ ขอบคุณครับ


     

     

     

     

     

         วิบูลย์ วัฒนาธร