ผลการประเมิน/ตรวจสอบตนเองประจำปีการศึกษา 2547

การประกันคุณภาพการศึกษามีคุณมีโทษอย่างไร

 

    การประกันคุณภาพภายในของคณะทันตฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินประจำปีการศึกษา 2547 เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินก็เป็นที่น่าพึงพอใจ ติดตามอ่านได้จากเว็บของคณะฯ อุปสรรคปัญหาก็มีหลายส่วน นอกจากความเป็นมือใหม่แล้ว ยังได้พบว่าความเข้าใจและความชัดเจนเกี่ยวกับดัชนี และตัวบ่งชี้ของตัวผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากการที่ผู้เขียนต้องนั่งอ่านและตรวจสอบข้อมูลพบข้อสงสัยหลายประการจึงต้องสอบถามยังหน่วยประกันซึ่งก็ต้องขอบคุณมากที่พยายามหาคำตอบให้ นอกจากนั้นจากการสอบถามจากผู้ที่เคยทำประกันคุณภาพมาก่อนจากคณะต่างๆ ทั้งวิศวะ สหเวช พยาบาล แพทย์ สังคม ฯลฯ พบว่าการประเมินในบางดัชนีและตัวบ่งชี้มีวิธีการคิดที่แตกต่างกัน รวมทั้งตัวเลขใน NUQADB ก็มีหลักการคิดที่แตกต่างจากคู่มือของ สมศ. ในบางตัวบ่งชี้ ซึ่งสนุกดีในการมานั่งทำตรงนี้

    หวังว่าคนทำประกันในทุกที่ก็คงจะมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะ เพราะมีพื้นที่กว้างให้เราพัฒนาได้ (ยืมแนวคิดเรื่องธารปัญญาที่ รศ.มาลินี เล่าให้ฟังมาใช้ ใครอยากรู้เพิ่มเติมหาอ่านได้จากบล๊อกของ รศ.มาลินีเรื่อง NUKM นะคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dent_nu_QAความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับ กระปุก (คุณจันทร์เพ็ญ) ที่มี Blog เป็นของตนเอง อยากให้กระปุกได้เล่าถึงการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการให้ฟังบ้างครับ และขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ