สวมแว่นส่องวิธีปลูกฝังคุณธรรมเด็กเวียดนาม : (5) AAR การไปดูงานโรงเรียนประถม

วันที่ 12 พค. 2549 ที่โรงแรม Asean Halong เราใช้เวลา 1 ชม. ก่อนอาหารเย็นทำ AAR การดูงานโรงเรียนประถมที่ฮานอย บอกวัตถุประสงค์ของตน ความประทับใจ และสิ่งที่จะกลับไปทำ ผมฝึกใช้ PDA บันทึก ได้ผลดังต่อไปนี้ (จดได้ไม่ครบ)
ศ. สุมน
มาดูกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม มองว่าเป็นกระบวนการกุ้งพันอ้อย เรามักกินเฉพาะเนื้อกุ้งที่พันอยู่ ไม่ได้ลิ้มรสหวานจากอ้อย รร. เริ่มจากภายในจิตสำนึก สร้างจิตสำนึก จิตใต้สำนึก และจิตไร้สำนึก ต่อเนื่องตั้งแต่ อนุบาล ไปจนถึงอุดมศึกษา สังเกตว่าการปลูกฝังคุณธรรมควรเริ่มจากอ้อย คือเริ่มจากภายใน ไม่เห็นด้วยกับการทำจากข้างนอก ตนจะทำกระบวนการดึงจิตสำนึกภายในออกมา
อ. วินัย รอดจ่าย
ประทับใจคุณธรรม 5 ข้อ เข้าใจว่าเด็กปฏิบัติตาม สนใจที่ครูมีจิตใจจดจ่อต่อศิษย์ ครูรู้จักชื่อเด็กหมด ปิดเทอมมีแผนพัฒนาครู เริ่มจาก รร.
รศ. ประภาภัทร
ครูกับครูใหญ่ เป็นเอกภาพกัน แม่นหลักการ แจกลูกสู่วิธีการปฏิบัติ เข้าใจว่าคงคุยกันบ่อยๆ จนได้แก่น ครูสอนแม่นยำมาก สอนคณิตเชิงวิเคราะห์ ซึ่งทำยาก ครูดูมีความสุข เด็กเข้าใจ ภูมิใจที่ติดตามครูได้ ลายมือสวย นอกจากตั้งใจเรียน
คุณธีรพล นิยม
ลายมือ คิดว่าตั้งใจทำให้ลายมือดี สะท้อนสมาธิ ความแม่นยำ
รองปลัดฯ มัณฑนา
ประทับใจว่าอุดมการณ์มีการกำหนด และสื่อให้รับรู้กันทั่ว ให้ความสำคัญต่อครูมากกว่าคอมพิวเตอร์ พัฒนาครูทุกสัปดาห์ และประจำปี
ดร. กิตติวัฒน์
ถามว่าวิธีสอนแบบนี้เอามาจากไหน เขายังไม่ได้ตอบ เสนอหน่วยทำสารคดีมาทำลงลึก
คุณแดง
วิธีสอนคุณธรรม ครูบอกว่าดูเด็กเปนรายบุคคล เขารู้สึกว่าเป็นครูดี ช่วยทำให้ชีวิตเยาว์วัย
อ. นราทิพย์
ในทีมดูงานมีทีมทำสารคดี 2 ชุด คือชุดของคุณแดง, และชุดของ ดร. นิติภูมิ
คุณสุเทพ ไชยขันธ์
ที่นี่น่าจะใช้ปรัชญาการศึกษารัสเซีย เสนอโดยซูคอมมินสกี้ ที่ยูเครน “เรียนให้สนุก เรียนแบบเจริญเติบโตไปกับเด็ก”
พระมหาพงศ์นรินทร์
น่าไปดูวิทยาลัยครูที่ฮานอย
ยังไม่เหนวิถีปฏิบัติ เช่นการเข้าแถว เดินเข้าห้อง ที่ไม่ใช่กิจกรรมในห้องเรียน การมีกรอบที่ดี เราตามใจเด็กมากเกินไป แปลกที่เด็กนักเรียนที่นี่บางคนบางคนยกมือไหว้พระ การจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในห้องเรียนน่าสนใจ
อิทธิพลทางสังคมหล่อหลอม
อ. สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
ถ้าผู้บริหารดี แม้ระบบไม่ดี เด็กจะเรียนได้ดี ที่พิจิตร รร. ๓๓ หงส์ทอง กิจกรรมเพื่อฝึกฝนคุณธรรม
มีคนดีเป็นแม่แบบ
ที่นี่ไม่จัดอาหารกลางวัน ลดงานลงไปส่วนหนึ่ง
คุณสมชาย ชั้นอินทร์งาม นายก อบต.
ครูท้องถิ่นอาวุโสมาก ครูรุ่นใหม่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า ท้องถิ่นของเขาเขาจัดรางวัล ให้การยอมรับ ของเรากรรมการ รร. มีส่วนร่วมน้อย เราจะจัดแรงจูงใจในการทำดีอย่างไร
คุณแดง
คนรุ่นใหม่ อายุไม่สำคัญ
สังเกตพฤติกรรม นร. ไม่โห่เพื่อนที่ร้องเพลงไม่ได้
คุณอภิรดี ขาวเธียร
คะแนนคุณธรรมเพื่อนๆ ประเมินกันเอง
คุณศุภสิริ เสนาฤทธิ์
มีการมองคุณธรรมเชื่อมโยงกัน เป็นรูปธรรม
อ. จันทร์ทัย
การยกย่องโดยให้ดาว มีในหลาย รร. ใน กทม. เด็กเกิดความภาคภูมิใจ โบว์คุณธรรม
อ. เจนจิรา
ประทับใจการทำงานเปนทีมของครู แบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอน การช่วย นร. ผู้บริหารรู้จักครูอย่างดี
คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
คำขวัญ 5 ข้อเป็นอุดมการณ์ของชาติ รักชาติ รักประชาชน เป็นคำลึก เรียนเก่ง ทำงานเก่ง อดทน เสียสละ คลุมทุกเรื่อง คนของรัฐถูกปลูกฝังอุดมการณ์สูง
นโยบายรัฐเน้นพัฒนาคน เอาไปสร้างชาติ การศึกษาสำคัญพอๆ กับความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ทางสังคมที่เน้นส่วนรวมสำคัญกว่าปัจเจก
การเรียนตอนเช้า กับการไปทำงานตอนบ่าย งานกับเรียน
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรมได้ดีกว่าการพร่ำสอน
นพ. อำพล
อ. สมพงษ์
ครูเป็นแม่ที่ดีของเด็ก ครูใหญ่เป็นแม่ที่ดีของครู
คำขวัญวันเด็กของเรา ให้ไม่ถูก เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆ ไม่เกิดความต่อเนื่อง
อ. วินัย
คอรัปชั่นเวียดนามสูงกว่าไทย
คุณทรงพล
เห็นความสัมพันธ์ รัฐ ครู นักเรียน เห็นรูปธรรมเชิงกิจกรรม เห็นวิถีตามที่พระมหาพงศ์นรินทร์กล่าว

หลังจากนั้น อ. นราทิพย์กล่าวนิมนต์ท่านพงศ์นรินทร์กล่าวปาฐกถาธรรมสั้นๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา แล้วรับประทานอาหารเย็น

บรรยากาศการทำ AAR

แถวหน้า ศ. สุมน, อ. วินัย, รศ. ประภาภัทร

อ. ลลิดา วังตาล, อ. สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, คุณสมชาย ชั้นอินทร์งาม

คุณวรางคณา วรภู (แดง) คุณศุภสิริ เสนาฤทธิ์

คุณสุเทพ ไชยขันธ์, อ. จันทร์ทัย สุพัฒนานนท์

อ. วินัย, นพ. อำพล, คุณชัชวาลย์, คุณวันชัย ถนอมศักดิ์

คุณทรงพล เจตนาวณิชย์

พระมหาพงศ์นรืนทร์กล่าวปาฐกถาธรรมและให้พรในวันวิสาขบูชา

สวมแว่นส่องวิธีปลูกฝังคุณธรรมเด็กเวียดนาม : (1)

สวมแว่นส่องวิธีปลูกฝังคุณธรรมเด็กเวียดนาม : (2)

สวมแว่นส่องวิธีปลูกฝังคุณธรรมเด็กเวียดนาม : (3)

สวมแว่นส่องวิธีปลูกฝังคุณธรรมเด็กเวียดนาม : (4)

วิจารณ์ พานิช
๑๕ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#aar#คุณธรรมจริยธรรม#เวียดนาม#490512#เวียดนาม_ศูนย์คุณธรรม#เวียดนาม_วิจารณ์

หมายเลขบันทึก: 29582, เขียน: 19 May 2006 @ 15:10 (), แก้ไข: 24 Apr 2017 @ 09:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)