รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

learning network
เรียนผู้ประสานงานโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดทุกท่าน เนื่องจากการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพรพ.และสสส.จำนวนหนึ่ง โดยทางพรพ.ได้มีการแบ่งจ่ายงบประมาณในกรสนับสนุนเป็นรายงวด 3 -4 งวด งานด้วย กัน ดังนั้น หากเครือข่ายของท่านครบกำหนดการรายงานความก้าวหน้า ตามสัญญาและครบกำหนดการส่งงานและงวดเงิน ขอความร่วมมือผู้ประสานงานเครือข่ายทุกท่าน รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ พร้อมทั้งรายงานการใช้เงิน ตามแบบฟอร์มของสสส.ที่ได้จัดส่งให้แล้ว รวมทั้งสำเนาสมุดบัญชีที่แสดงการรับและจ่ายเงิน มายังสถาบันฯ เพื่อพิจารณาและสนีบสนุนงบประมาณในงวดที่ ๒ ต่อไปค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง หากสงสัยต้องการซักถาม กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)