งานวิจัย

พัชรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CASE MANAGEMENT

EFFECTS  OF  CASE  MANAGEMENT  PROGRAM  FOR  VALVULAR REPLACEMENT  PATIENTS  ON  LENGTH OF STAY,  PATIENTS’ SATISFACTION  OF  NURSING  SERVICE,  AND  NURSES’ SATISFACTION

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.    เปรียบเทียบจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
2.   ศึกษาผลของความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วย และความพึงพอใจของพยาบาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1. เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการพิจารณาใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และจัดระบบบริการการรักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
                2.  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในงานบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
                3.  ส่งเสริมให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลโดยการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ อันจะนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ป่วยและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
4.   เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพบริการการรักษาพยาบาล

งานกำลังดำเนินการวิจัยหากท่านผู้ใดมีข้อเสนอแนะยินดีน้อมรับค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Nursing Administration CVTความเห็น (1)

kamom
IP: xxx.121.160.61
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยน่ะค่ะกับความพยายามในการพัฒนาหน่วงงานขอให้นำ KM มาใช้ช่วยได้น่ะค่ะเพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กรน้าค้า