ตอนนี้ชุมชนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มี Blog ใหม่ที่น่าสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับ Computer มากมายนะครับ เป็นของคุณครูรุ่งรัชนี  อินตาคำ คนเก่งของเราครับ เชิญเข้าเยี่ยมชมได้ครับที่

http://gotoknow.org/computerhangchat