การแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนสารบรรณ

การจัดการความรู้โดยชุมชนนักปฏบัติ

COP  ชุมชนนักปฏิบัติ

(Community of Practice)

         COP  คือ ชุมชนหรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่มีการรวมตัวหรือเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายและความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการอย่างเป็นระบบในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของชุมชนหรือกลุ่มคนมาเป็นความรู้ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ดีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนสารบรรณคณะทรัพย์ความเห็น (1)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
ยินดีต้อนรับสู่ GotoKnow ค่ะ อย่าลืมสมัครเข้าร่วมชุมชนสารบรรณของพี่ผ่องใสนะคะ