ตัวอย่างของการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่ 1

ตัวอย่างของการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่ 2