การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมฯ สายที่ 2 อ.ปางศิลาทอง (19 พ.ค.2549)

เป็นการกระตุ้น-เสริมหนุนการทำงาน

        วันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้จัดประชุม-สัมมนาฯ นักส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม  2549  วันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทองเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง พวกเราต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  • เริ่มเปิดประชุม-สัมมนาฯ โดยเกษตรอำเภอปางศิลาทองเป็นประธานฯ และขณะนี้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายกำลังชี้แจงข้อราชการ และกำลังอยู่ระหว่างการพักครับ

             ภาพบรรยากาศสดๆ ขณะนี้

 

         ที่ อบต.โพธิ์ทองสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ ผมเลยถือโอกาสส่งบันทึกสดๆ มาให้ได้อ่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต.โพธิ์ทองและทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ อบต. ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ไว้ ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

              ท่านนายก อบต.(คนกลาง)และทีมงาน

          (บันทึกต่อ) หลังจากการพักเบรคเช้า ก็เป็นกิจกรรมการเล่าถึงกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในพื้นที่ของตัวแทนจาก 4 อำเภอๆ ละ 1 คน เกี่ยวกับความก้าวหน้า และวิธีการดำเนินการที่ใช้แล้วสามารถทำให้งานดำเนินไปได้ดี  เพื่อให้เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรท่านอื่นๆ ได้ศึกษาและ ลปรร.ประสบการณ์  ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. คุณสังวาลย์  กันธิมา นักวิชาการส่งเสริมฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง
  2. คุณวรชิต  พิเคราะห์  นักวิชาการส่งเสริมฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
  3. คุณสวัลย์ ขาวทอง   นักวิชาการส่งเสริมฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน
  4. คุณปรารภ  คันธวัน   นักวิชาการส่งเสริมฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา

          นักส่งเสริมทั้ง 4 ท่าน ก็ได้มาเล่าถึงความก้าวหน้า และเทคนิคการทำงานในพื้นที่ที่มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ทำให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมฯ ได้ ลปรร. รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ขณะนี้ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินงานอยู่ที่การจัดทำแผนการถ่ายทอดฯ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

          จบกระบวนการของช่วงเช้าที่การเล่า  ประมาณเที่ยงครึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนก็เดินทางไปรับประทานอาหารและศึกษาดูงาน ณ จุดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตัวอย่าง บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง ซึ่งอยู่ห่างจาก อบต.ไม่มากนัก

          ภาคบ่าย  เริ่มด้วยการต้อนรับทีมงานของนักส่งเสริมฯ โดยท่านนายอำเภอปางศิลาทอง และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้าน  เจ้าของแปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มฯ และการมาร่วมนำเสนอของตัวแทนเกษตรกรถึงกิจกรรมทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเกษตรคือ การปลูกยาพารา ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนนักส่งเสริมเป็นอย่างมาก มีการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ มากมาย

          ก่อนแยกย้ายกันกลับ ก็ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในแปลงของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของตำบลโพธิทอง มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลานิล และการปลูกไผ่สีทอง ซึ่งไผ่สีทองเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทุกวันๆ ละประมาณ 100 บาท และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าขึ้นซึ่งมีกิจกรรมร้านค้า  การผลิตพริกแกง  การผลิตน้ำยาสระผมสมุนไพร เป็นต้น

        

          บทสรุปของบันทึกในวันนี้ ในการสัมมนาของสายที่ 2 นี้ ทีมงานไม่ได้ทำ AAR เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้อเพราะฝนตก แต่จากการสังเกตในภาพรวม ในการจัดให้มีการหมุนเวียนและการศึกษาดูงานในพื้นที่ น่าจะส่งผลให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมทั้งที่อยู่ในพื้นที่และเพื่อนๆ ที่ไปร่วมศึกษาดูงานได้ศึกษา เรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อค้นหาของดีของตนเอง  เตรียม/ประสานงานกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ เป็นการกระตุ้น-เสริมหนุนการทำงาน การสร้างงาน เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของทีมงานในระดับอำเภอเจ้าภาพ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตกรต่างๆ มีการเตรียมการและประสานงานกันเป็นอย่างดี

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

ศิริวรรณ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ต้องขอบคุณ "คุณเอื้อ" ที่อำนวยความสะดวกให้ด้วยค่ะ
เด็กหินชะโงก
IP: xxx.26.243.45
เขียนเมื่อ 

นายกอบต.เก่งจังเลยคับ  นายสิงหาญ  มุ่งงาม  นายกอบต.โพธิ์ทองื

 

ข้าราชการ บำนาญ
IP: xxx.123.237.41
เขียนเมื่อ 

     ผมมีที่ดินอยู่ 80 ไร่ อ.บรรพตฯ จ.นครสวรรค์ เป็นที่นา จะมาทำการปลูกยางพารา จะดีหรือไม่ ปรึกษาใคร ได้ครับ