โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและคุณครูทุกท่านได้รู้จัก Website เด็กไทยทำได้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการ ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อให้นักเรียนแกนนำตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถลงทะเบียนชมรมผ่านเว็บไซด์ได้ โดยมีชื่อเว็บไซด์ http://dekthai.anamai.moph.go.th