งบท้องถิ่นปี 2549 เบิกจ่ายแล้ว 77%

งบท้องถิ่นปี
       “วัลลภ” เผยยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ให้แก่ท้องถิ่น เป็นจำนวน 85,000 ล้านบาท สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให้ครบแล้ว พร้อมทั้งเร่งวางแนวทางและปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ โดยดึงผู้ว่าฯทั้ง 75 จังหวัดถกใหญ่วันศุกร์นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นจำนวนเงิน 110,189.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 59,732.38 ล้านบาท เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 39,812.53 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 11,556.18 ล้านบาท
       ในกรณีดังกล่าวนายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ให้กับ อปท. ซึ่งมีการอนุมัติเบิกจ่ายให้กับท้องถิ่นเป็นจำนวน 85,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.3 สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให้ท้องถิ่นครบแล้ว 100% ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป      กำหนดวัตถุประสงค์มีการอนุมัติเบิกจ่ายไปบ้างแล้วโดยเฉลี่ยกว่า 60%  ทั้งนี้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นจำนวน 11,556.18 ล้านบาท สามารถแยกได้ดังนี้ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8,050.53 ล้านบาท สิ่งแวดล้อม 2,618.44 ล้านบาท ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 800 ล้านบาท และป้องกันน้ำท่วมปัตตานี 87.20 ล้านบาทขณะนี้มีการทยอยการเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว และบางโครงการอยู่ในระหว่างรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการอยู่ ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ทางกรมส่งเสริมฯ ได้ประสานไปยังจังหวัดเพื่อให้การโอนเงินไปยัง อปท. สะดวกรวดเร็วและเพื่อให้ท้องถิ่นมีเงินใช้ตามพระราชบัญญัติแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามที่กฎหมายกำหนดและคาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท. ครบ 100% ในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน
       สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2549 ให้แก่ อปท. ในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจาก    ทางกรมส่งเสริมฯ ได้เร่งพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นมีความคล่องตัว รวดเร็วซึ่งปัญหาหลัก ๆ เป็นปัญหาต่อเนื่องของการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ซึ่งในปีนี้ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสังเกตได้จากการโอนเงินให้ท้องถิ่นผ่านระบบ GFMIS วันต่อวัน  
แม้ว่าปัจจุบันการจ่ายงบประมาณจะมีความคล่องตัวขึ้นมา ทาง สถ. ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรและระบบการทำงาน โดยการจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในหัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการโอทอป ในปี 2549 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ของกระทรวงมหาดไทย” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ ณ ห้องประชุม 1 Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวมอบนโยบาย
       ในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง กล่าวมอบแนวทางการดำเนินการเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549  นายสมชาย สนุทรวัฒน์ รักษาการ รมช.มหาดไทย ในฐานประธานกรรมการอำนวยการโครงการ OTOP Village Champion และ Provincial Star OTOP กล่าวมอบแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการโอทอป ปี 2549  และรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ รมว.มหาดไทย รมช.คลัง และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมกันทำพิธี Kick Off โครงการ โอทอปปี 2549 อย่างเป็นทางการ รวมทั้งพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดและผู้แทนคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุดภายใน กอ.นตผ. เพื่อร่วมกันผนึกกำลังบูรณาการทรัพยากรขับเคลื่อนโครงการโอ   นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการบรรยายสรุป 2 โครงการสำคัญ ให้แก่คณะผู้ว่าราชการ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       สิ่งที่สำคัญของการประชุมในช่วงบ่าย ที่จะเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางในปฎิบัติ สำหรับปัญหาและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งการประชุมช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “การบริหารงานจังหวัดและงบประมาณจังหวัดแบบบูรณการ” โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของจังหวัดในการบริหารเศรษฐกิจในปี2549” โดยเลขาธิการคระกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งยังรวมไปถึงการอภิปราย “แนวทางและปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ ประจำปี 2549” โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานกำกับระบบ GFMIS

สยามรัฐ  19  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)