ชุมชนสานตระกร้า

ชุมชนสานตระกร้า

ผลิตภัณท์ OTOP จังหวัด


รหัสผลิตภัณฑ์ : 360301-A001

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่แจกัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ใส่แจกัน(OTOP)(APEC)


สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546


เป็นสินค้า APEC


สถานที่จำหน่าย
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหัวนาม่วง
1 หมู่ 3 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
ติดต่อ : นางดรุณี ปราบพล
โทร : 044 876310, 01 7392180
E-mail : [email protected]

หมายเหตุ
ภาพจากการถ่ายทำสินค้า APEC ที่กรมการพัฒนาชุมชน (26/9/46)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนสานตระกร้าความเห็น (0)