หลายวันก่อนมีเพื่อนรุ่นน้องมาชวนไปทำ"บัตรประจำตัวประชาชน smart card " เลยอยากแนะนำให้ผู้ที่สนใจจะไปทำบัตรเตรียมความพร้อมด้วย  1. ต้องเตรียมสมุดทะเบียนบ้าน    2. บัตรประชาชนเก่าหรือบัตรข้าราชการ  3. เตรียมตัวเอง อันนี้สำคัญมากเพราะจะมีหน้าเราอยู่ในบัตรถึง 7 ปี  เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใบหน้าให้ดูดี  อย่าปล่อยผมให้ยาวไปจะดูไม่สดใส  ถ้าตัดผมใหม่ๆก็จะดูเด๋อ ควรรอสักหน่อย  พักผ่อนนอนหลับให้พอก่อนไปทำบัตรหน้าตาจะได้สดชื่นผ่องใส แววตามีประกาย 


       เมี่อหน้าตาผ่านแล้วก็ต้องเลือกเสื้อสีสวยใส่ด้วยจะได้รับกับใบหน้าเวลาถ่ายรูป   สถานที่ทำบัตรไปทำที่เทศบาลใกล้แบ้งค์ชาติ   มีลานจอดรถใหญ่ จอดรถได้สะดวก  เข้าไปในสำนักงานจะมีประชาสัมพันธ์ให้สอบถาม   ทำบัตรประชาชนไปที่โต๊ะ 14  หยิบบัตรคิวรอเรียกให้ตรวเอกสาร ตรวจเสร็จ รอถ่ายรูป    ในห้องถ่ายรูป เขาจะ scan รายนิ้วมือนิ้วโป้ง ลง comp เสร็จแล้วให้ไปยืนเพื่อถ่ายรูปลง comp (อย่าลืมถอดรองเท้า) แล้วรอรับบัตร มีซองพลาสติกใส่ให้ด้วยราคา 10 บาท   รวมเวลาที่ใช้ในการทำบัตรประมาณ 1 ชมรวมเวลารอด้วย   เราก็ได้ Thai National ID Card

     
      เขามี chart แสดงขั้นตอนการทำบัตร แต่ละขั้นตอนจะบอกว่าใช้เวลาเท่าไร  รวมทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  (ไม่รวมเวลาที่นั่งรอ)  ถ้าให้ประเมินความพึงพอใจ คงให้ผ่านฉลุย เพราะสถานที่เย็นสบาย เป็นห้อง air มีเก้าอี้ให้นั่งรอ   เจ้าหน้าที่ใจดีทำหน้าที่ไม่ได้หยุด  ถึงจะรอนานหน่อยก็ไม่ว่ากัน