ความเห็น 232219

Smart card บัตรประจำตัวประชาชน

คนไร้สัญชาติ อ.แม่อาย
IP: xxx.25.19.107
เขียนเมื่อ 
อยากได้ มากมาย บัตรประชาชน แต่เค้าไม่ยอกออกให้ เพราะเราเกิดไทย แต่เป็นคนต่างด้าว อยากได้ อยากได้ ไดขอสัญชาติแล้ว แต่มะรู้จะได้เมื่อไร