ความคาดหวังจากการเรียน

ความคาดหวังที่อยากจะได้จากการเรียน

        อยากได้ขบวนการคิด วิเคราะห์  ตัวอย่างและลำดับวิธีการทำที่ถูกต้อง 

การเขียน story board ที่ถูกต้อง

และงานจริงๆๆ ที่นำมาวิเคราะห์ให้เห็นก่อนที่สมบูรณ์ที่สุด

สิ่งที่ได้จากการเรียน

ทำให้ได้ทำจริงเรียนรู้จริง   และฝึกปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริงๆ  ....ในข้อจำกัดของการทำ CAI

และโปรแกรมที่จะนำมาใช้

 

สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียน

        จะไม่ได้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้

 

สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จากการเรียน

จะนำข้อเสนอแนะของอาจารย์ไปปรับใช้ ประยุกต์และพัฒนางานให้ดีขึ้น  เพื่อจะได้งานที่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนแต่ระดับพอใจและมีข้อผิดพลาดให้น้อยลง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุวรรณี จันโต V1ความเห็น (0)