การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ที่ดี

รู้จักแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียนศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มีความรู้  ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และเรียนรู้ต่อ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใผ่เรียนแล้ว  จำเป็นต้องมีการจัดแหล่งและสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 25  ได้ระบุไว้ว่า  รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

โรงเรียนทุกแห่งทุกระดับ  ถือเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา  และดำเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา  ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกการใช้เทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29469, เขียน: 18 May 2006 @ 22:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.172.151.219
เขียนเมื่อ 
ขอให้กำลังในการจัดทำBlog ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วดีใจด้วยค่ะ http://gotoknow.org/todsaporn
kanyanee
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้จากการเยี่ยมชม Blog  แล้ว  ขอแสดงความดีใจด้วยที่ลงรูปภาพได้สำเร็จ http://gotoknow.org/kanyanee

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่า น่าสนใจมาก แต่มีปัญหาตรงที่จะเข้าไปแสดงความคิอเห็นไม่ได้ กรุณาตรวจสอบด้วยนะจ๊ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

saisin
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
บันทึกใหม่ของพี่เษม ไม่มีที่ให้เขียนข้อคิดเห็น เลย ช่วยบอกต่อ พี่นวยให้เข้าเยี่ยมชมบล็อกหน่อยนะคะ สายสิน  http://gotoknow.org/saisin
ชุติพันธ์
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
จริง ๆ แล้วอยากแสดงความคิดเห็นในบันทึกโครงการหนูจะออม แต่อ่านจบแล้วหาที่แสดงความคิดเห็ไม่เจอคะ ขอบคุณนะคะที่เข้าไปเยี่ยมบล็อค แต่เวลาลิ้งค์กลับคืนแล้วมันลิ้งไม่ได้คะ พี่ลองใช้วิธีใหม่ดูนะคะ http://gotoknow.org/chutipan