สวัสดีครับ....ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

           สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ได้นะครับ