การขับเคลื่อน CoPsของกลุ่มอำนวยการ

          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ผมได้รับเชิญจากกลุ่มอำนวยการ สพท.นนทบุรีเขต 1 ซึ่งมีคุณมะลิวัลย์ (หัวหน้ากลุ่ม)ให้พูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อขับเคลื่อน CoPs ของกลุ่มนี้  ซึ่งมีคุณกิจ 10 กว่าคน  โดยมีคุณมานพ(คุณวิศาสตร์) ช่วยฉาย Powerpoint ประกอบการพูดคุย

             ผมไม่ได้มาบรรยายเรื่อง KM แต่มาพูดคุยทบทวนประสบการณ์เดิมของแต่ละคนที่ส่วนใหญ่เคยได้ฟัง เรื่อง KM มาแล้ว  โดยผมให้แต่ละคนบอกถึงความเข้าใจเรื่อง KM ตามความคิดของตน  แล้วผมก็นำสรุปจนทุกคนเห็นตรงกันว่า KM ไม่ใช่ก้อนงานอีกก้อนหนึ่ง  แต่เป็นกระบวนการที่เป็นตัวช่วยให้แต่ละคนซึ่งปฏิบัติงานประจำอยู่แล้วได้มีเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการพูดคุยมีใจที่แบ่งปันให้กัน และจัดการเอาขุมความรู้เหล่านั้นไปใช้ปฎิบัติงาน

            หลังจากที่ทบทวนความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆพอสมควรแล้ว  เราได้คุยกันถึงภาระหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ  ซึ่งมีงานต่างๆ เช่น งานบริหารทั่วไป  งานประชาสัมพันธ์  งาน ICT ฯลฯ แต่ละงานก็มีงานย่อยซึ่งเป็นงานบริการสนับสนุนมากมาย  ผมได้ลองให้ผู้ปฎิบัติงานแต่ละคนได้เล่าเรื่องที่ตนเองคิดว่าทำแล้วสำเร็จและภาคภูมิใจ โดยมีกติกาของสุนทรียสนทนา คือฟังโดยไม่พูดแทรก  ฟังด้วยความตั้งใจ และฟังด้วยความเข้าใจ มีคนหนึ่งเล่าถึงวิธีการบริการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่รวดเร็วได้รับเงินทันทีว่าทำอย่างไร แล้วให้ทุกคนช่วยกันสรุปว่า ขุมความรู้คืออะไร(ที่เป็น Best Practice) เนื่องจากเวลาจำกัดไม่สามารถเล่าได้ทุกคน  จึงทำพอเป็นแนวทางเท่านั้น  แล้วคุณมะลิวัลย์ก็บอกว่าจะไปจัดกลุ่ม CoPs ต่อ  โดยจะจัดจากกลุ่มงานประจำนี่แหละ  และจะใช้เทคนิคปลาทู และธารปัญญา ของ ดร.ประพนธ์ ขับเคลื่อนต่อไป

              ตอนท้ายผมได้แนะนำการลงบล็อก และแนวทางการพัฒนางานอย่างเป็นระบบเพื่อนำความสำเร็จไปสู่การพัฒนาผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งทางราชการได้ด้วย โดยอาจจะใช้โครงการหรือกิจกรรม "1 คน 1 โครงการพัฒนานวัตกรรม" ก็ได้

            

 
 
 
 
             
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)