ต่อยอดKM

ต่อยอดKM

จากข้อสรุปการประชุมวันที่ 6 พ.ค.2549 ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์ฐานการเรียนรู้บ้านไพลจะต่อยอดกิจกรรม km เพิ่มอีก 4 คนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ดังต่อไปนี้ 1.นายเจิด ภูมิกระจ่าง จำนวน 50ตัว 2.นายภู่ นาคขำ จำนวน50 ตัว 3.นายชำนาญ สมพงษ์ จำนวน 50 ตัว 4.นายหนู คำไทย จำนวน 50 ตัว กิจกรรมอื่น ๆ คงไว้เหมือนเดิม

นายเจิด ภูมิกระจ่าง มีแนวคิดว่าจะนำจิ้งหรีดไปเป็นอาหารเสริมให้ไก่ไข่คาดว่าไข่จะมีความสมบูรณ์และโตกว่าปกติจะดำเนินการต่อไป

นายภู่ นาคขำ เดิมเลี้ยงเป็ดเทศรู้แล้วว่าผลเป็นอย่างไรจึงอยากจะศึกษาเปรียบเทียบกับไก่ไข่ว่าสิ่งใดจะให้ผลผลิตดีกว่ากัน

นายชำนาญ สมพงษ์ เดิมเลี้ยงกบมีวงจรเพียงฤดูการเดียว หากเลี้ยงไก่ไข่เพิมผลจะเป็นอย่างไร

นายหนู คำไทย เดิมกิจกรรมคันนาแก้จนแต่เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ทดลอง จึงทดลองเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มจะมีผลผลิตเป็นเช่นไร

นายสาม วาทะสิทธิ์ คิดแก้จนด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานในเนื้องาน 8 ไร่มีไม้ผักพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงปลาไว้ขายและรับประทานพัฒนางานตลอดเวลายอมลงแรงไปนอนนาเฝ้าดูปลาและพืชผัก ให้ภรรยานอนเฝ้าบ้านกับลูก ๆ ใจคิดแต่ ทำ ทำ ทำเพื่อคลายความจนและคิดต่อยอดด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)