ผมเขียน Blog มาได้ระยะหนึ่งอยากที่จะค้นหา คนหัวอกเดียวกันที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการคณะที่เขียน Blog หรือกำลังจะเขียน Blog ว่ามีที่ไหนบ้าง ขอเริ่มจากมน.บ้านเราก่อน
ไม่ทราบว่ามีที่อื่นอีกหรือเปล่า ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ สายสนับสนุนของม.ขอนแก่น ก็คึกคักดีน่าจะมีหลายท่าน อาทิเช่น คุณใบบุญ เลขานุการคณะทันตแพทย์ มข.
   
        มหาวิทยาลัยนเรศวร

     

     คุณปทุมรัตน์
(สนง.สาธารณสุขฯ)

         คุณพัชรี
(สนง.บัณฑิตวิทยาลัย)
         คุณสุรีย์
   (สนง.พยาบาลฯ)
     
   คุณพิชญานนท์
  (สนง.มนุษยฯ)


   คุณจิระประภา
  (สนง.สังคมฯ)

             คุณศิริวัลย์
(สนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์)
     

บอย สหเวช

   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ