GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ได้อะไรหลายๆอย่างตั้งแต่ การเริ่มต้นกระบวนการก่อนการทำงาน ให้เป็นระบบมากขึ้น มีการคิดเป็นขั้นตอน หลังจากเมื่อก่อนนั้นการทำงานยังขาดกระบวนการแบบนี้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น AuthorwareและFlash เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 29444
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)