สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ได้อะไรหลายๆอย่างตั้งแต่ การเริ่มต้นกระบวนการก่อนการทำงาน ให้เป็นระบบมากขึ้น มีการคิดเป็นขั้นตอน หลังจากเมื่อก่อนนั้นการทำงานยังขาดกระบวนการแบบนี้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น AuthorwareและFlash เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสิทธิ์ รุ่งเรือง V3

หมายเลขบันทึก: 29444, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:57:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)