การสัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 1 ที่กิ่ง อ.โกสัมพีนคร (18 พ.ค. 2549)

วันนี้มีการใช้ของดีมา ลปรร.กัน

          วันที่ 18 พฤษภาคม  2549  วันนี้เป็นวันจัดประชุม-สัมมนาฯ นักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร ของเป็นสายที่ 1 ซึ่งในวันนี้สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอโกสัมพีนครเป็นเจ้าภาพ  สำหรับสถานที่ในวันนี้ได้ใช้สถานที่ของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดของตำบลเพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียดใน ตำบลเพชรชมภู กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  ซึ่งสถานที่ตั้งของกลุ่มคือบ้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูนั่นเอง

          อาคารที่ใช้จัดประชุม-สัมมนาฯ  ในครั้งนี้ เป็นอาคารรับรองที่มีรูปร่างสวยงามและเป็นธรรมชาติดังภาพที่อยู่ในด้านล่างนี้  โปร่งโล่งเย็นสบายใกล้ๆ กับสระน้ำใหญ่ทำให้มีลมพัดอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมของวันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยในวันนี้มีกิจกรรมที่ดังต่อไปนี้ครับ

                                  สถานที่จัดประชุม-สัมมนาฯ 

          เริ่มต้นด้วยการประชุมชี้แจงข้อราชการจากกลุ่มและฝ่ายต่างๆ อย่างกระชับ โดยมีคุณวีรวุฒิ  วุ่นอภัย เกษตรกิ่งอำเภอโกสัมพีนครเป็นประธาน  หลังจากนั้นพักเบรคประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นเป็นเรื่องเล่าจากคุณเชิงชาย  เรือนคำปา นักส่งเสริมฯตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง  และคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย นักส่งเสริมจากตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย

            คุณเชิงชาย  เรือนคำปา (เสื้อสีฟ้า)  

            คุณเสนาะ  ยิ้มสบาย

  

          หลังจากการเล่าของคุณเชิงชาย  และคุณเสนาะแล้ว    เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานพืชปลอดภัย (GAP) ของปีที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางทำงานร่วมกับทีมงานของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.2 จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2549 เป็นไปตามแผน

                                 (ผอ.ส่วนถ่ายทอดฯ สวพ.2)

 

          ภาคบ่าย  เริ่มด้วยการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพืชปลอดภัยของคุณรังสรรค์  เลิศสูงเนิน นักส่งเสริมฯ ตำบลมหาชัย และคุณประสิทธิ์  อุทธา นักส่งเสริมฯ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย

      

 

          เมื่อการเล่าผลการปฏิบัติงานเพื่อ ลปรร.การทำงานในพื้นที่ของนักส่งเสริมการเกษตรจบลงแล้ว  ก็เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ซึ่งในวันนี้เกษตรกรหรือคนเล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มเพาะเห็ด ก็คือนายก อบต.เพชรชมภู คือคุณประสบพร  จงสวัสดิ์ ซึ่งเล่าได้ละเอียดและนักบเป็นประสบการณ์ในการทำงาน/เรียนรู้ในการเพาะเห็ดที่มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมกลุ่มอาชีพเป็นอย่างยิ่ง  สังเกตได้จากการสอบถามและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนเล่ากับเพื่อนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมาก

                                 นายกประสพพร จงสวัสดิ์

          หลังจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว นักส่งเสริมการเกษตรทุกคนก็ได้มีโอกาสศึกษาดูงานกิจกรรมของกลุ่มเพาะเห็ด โดยการนำเยี่ยมชมของท่านนายก อบต.เพชรชมภู

                                 การดูงานในโรงเห็ด

          การประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ทีมได้ปรับกระบวนการไปหลายอย่าง เพื่อการเรียนรู้  เช่น

  • วันนี้ไม่มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการทำงาน
  • แต่วันนี้มีการใช้ของดีมา ลปรร.กัน คือคัดเลือกตำบลนำร่องที่เป็นทีมงานวิจัย PAR ซึ่งค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  มานำเสนอผลการปฏิบัติ(เล่า) เพื่อการ ลปรร. วิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้มีความก้าวหน้าแทน
  • การฝึกคุณลิขิต ได้กำหนดให้จับประเด็นตั้งแต่เริ่มกระบวนการ (การเล่าเรื่อง) และวันนี้ใช้ 2 คน แต่ให้สลับกันบันทึก (ตกลงกันเองว่าใครจะจับประเด็นเรื่องเล่าของคนไหน)
  • ฯลฯ

          วันนี้ได้ฟังเรื่องเล่าของนายก อบต.ประสพพรแล้ว มองเห็นกระบวนการจัดการความรู้แฝงอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจมาก จึงจะขอบันทึกไว้ในบันทึกต่อไป โปรดคอยติดตามอ่านนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมดีจังนะค่ะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ดูวิวสวยด้วย

ขอบคุณนะค่ะ