ความเห็น 54266

การสัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 1 ที่กิ่ง อ.โกสัมพีนคร (18 พ.ค. 2549)

เขียนเมื่อ 

 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมดีจังนะค่ะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ดูวิวสวยด้วย

ขอบคุณนะค่ะ