สูตรความสำเร็จ

ต้องไม่ลืมตัวแปรสำคัญคือทัศนคติ ถ้าเป็นไปในทางลบแล้ว จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากความรู้ความสามารถ ก็จะกลายเป็นความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ไปได้ในขณะเดียวกัน

มีสูตรความสำเร็จที่เรียกว่า Inomari' s law เค้าบอกว่า

ความสำเร็จ = ความรู้ความสามารถ x ความพยายาม x ทัศนคติ

แล้วถามว่าทำไมสูตรความสำเร็จจึงเป็นแบบนี้

ก. บอกว่า ความสำเร็จต้องเป็นแบบทวีคูณเป็นการคูณของสามสิ่งนั้น

ข. บอกว่า ค่าของทั้งสามสิ่งเป็นได้ทั้งค่าบวก ค่าลบ หรือเป็นศูนย์ได้ไหม

ตัวคูณด้านความรู้ความสามารถ ทุกคนมีความรู้ความสามารถทุกคน อยู่ที่ว่ามันมีมากน้อยแตกต่างกัน แต่เป็นค่าลบไม่ได้

ตัวคูณด้านความพยายาม ก็เช่นกัน ทุกคนมีความพยายามทุกคน อยู่ที่ว่ามันมีมากน้อยแตกต่างกัน แต่เป็นค่าลบไม่ได้

แต่ตัวคูณด้านทัศนคติ ในทุกคนมีความแตกต่างกัน และเป็นได้ทั้งค่าบวก ค่าลบและศูนย์

การที่มีความรู้ความสามารถมาก และความพยายามมาก โอกาสประสบความสำเร็จก็มาก แต่ต้องไม่ลืมตัวแปรสำคัญคือทัศนคติ ถ้าเป็นไปในทางลบแล้ว จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากความรู้ความสามารถ ก็จะกลายเป็นความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ไปได้ในขณะเดียวกัน

"อ่านหนังสือออก    สำคัญ

อ่านเหตุการณ์ออก   สำคัญกว่า

อ่านคนอื่นออก        สำคัญยิ่ง

อ่านตนเองออก        สำคัญที่สุด"

Never say good bye  ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Begin with the End in Mindความเห็น (0)