ในสัปดาห์ "วันวิสาขบูชา" ที่มีกิจกรรมสนทนาธรรม โดย พญ.อมรา  มลิลา สิ่งที่ดิฉันประทับใจ คือ ช่วงที่ท่านอาจารย์ได้ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาธรรมฝึกนั่งสมาธิ โดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้นำ ทั้งประสบการณ์ที่ท่านวิทยากรถ่ายทอด, น้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความเมตตา, กรุณาและความบริสุทธิ์ใจที่ส่งออกมานั้นมีพลังจริงๆ การฝึกปฏิบัติครั้งนี้ทำให้นึกถึงที่ท่านอาจารย์ นพ.เอกชัย เคยสอน ซึ่งดิฉันได้จดจำและนำมาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ คือ การกำหนดสติ

          ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม (เวลา 16.30 - 18.00 น.) นั้นเป็นช่วงหลังเวลาปฏิบัติงานทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและไม่ห่วงกังวลกับภาระงานที่ยังคั่งค้างด้วย คนที่ต้องอยู่เวรบ่ายก็แลกเวรมาร่วมกิจกรรมได้ตามจิตศรัทธา ตามประสาคนคอเดียวกัน

          และข่าวดีที่คุณปิ่ง & คุณหน่อยบอกก็คือ ท่านอาจารย์จะมาช่วยจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกเดือนๆ ละครั้ง เริ่มจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ติดตามกำหนดวันที่แน่นอนใน Blog ของคุณปิ่งต่อไปนะคะ