การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และปลอดภัย

การเลือกซื่ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้ร่างกายสมบูณณ์แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยได้

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกคน  การได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอทั้งในด้านคุณค่า และปริมาณ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง  หากรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพอาจเกิดโรคอย่างร้ายแรง

ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าเพื่อบริโภคมากมาย โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้  ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าใดๆ บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกซื้ออย่างฉลาด  เช่น  การดู เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แสดงการรับรองคุณภาพสินค้า  เครื่องเลขทะเบียนอาหารและยา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทศพรความเห็น (4)

panomval
IP: xxx.113.55.203
เขียนเมื่อ 

เราได้ดูงานของเธอแล้ว  เธอเก่งมากที่มีพัฒนางานอยู่เสมอขอชื่นชมจริงๆ  http://gotoknow.org/panomval99

                 

Mayuree
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

  พี่ชื่นชมน้องที่พัฒนาความรู้อย่างสมำเสมอ พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ พี่ขอเป็นกำลังใจให้

มยุรี  แสงชาติ  c.i  6.1  no.31

http://gotoknow.org/mayuree

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การเลือกซื่ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้ร่างกายสมบูณณ์แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยได้ Blog มีเนื้อหาสาระดีและน่าสนใจมากคะ

http://gotoknow.org/rugnapa48

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

พี่พยายามเข้ามาเยี่ยมชม Blog บ่อยๆ เพื่อดูฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานคะ

http://gotoknow.org/orason99