PCT Med ยุคใหม่

การมีเวทีให้ได้ ลปรร., ทุกคนได้มีโอกาสพูด, ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

          วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม PCT Med ภายหลังจากการประเมิน HA & HPH รู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงและการรวมพลังในการพัฒนางานของผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง  จนอยากจะขนานนามว่าเป็น "PCT Med ยุคใหม่"  สรุปผลการประชุมจะถูกบันทึกใน Blog PCT Med เพื่อการสื่อสาร, ลปรร. และติดตามการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป 

         สิ่งที่อยากบันทึกไว้ คือ บรรยากกาศของการประชุมที่มีการช่วยกันคิดและนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งความจริงแล้วหลายๆ ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาของเรายังมากมายและหลากหลายรูปแบบซึ่งถูกมองผ่านหรือถูกละเลยมานาน  จนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและได้เห็นในวันนี้ คือ การมีเวทีให้ได้ ลปรร., ทุกคนได้มีโอกาสพูด, ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา เชื่อว่าการประชุมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ และพัฒนาต่อๆ ไป  ทุกปัญหาต้องแก้ไข / เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด  ต้องขอบคุณ นพ.วิศิษฎ์และทีมงาน (คุณเพ็ญพิมพ์, คุณพัชรา และคุณอารมณ์) ที่ทำให้เกิดบรรยากาศเช่นนี้ขึ้น รวมทั้งหัวหน้าตึก, รองหัวหน้าตึก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพราะท่านคือผู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรตัวจริง

         นอกจากนี้ยังมี นพ.พรชัย, คุณศิริรัตน์ (LAB ภูมิคุ้มกัน) และคุณธนู (LAB จุลชีวะ) ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพตลอดมาเข้าร่วมประชุมด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.121.110.62
เขียนเมื่อ 

เชื่อแล้วว่าทีมนี้เก่งจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานเช่นคุณอารมย์เจ้าแม่ไอซียู พัชแห่งทีบีและหนูปลา